Tietosuoja- ja käyttöehdot

Tietosuoja

Tradotim Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn; ottamalla meihin yhteyttä voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Tradotim Oy:n palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Tradotim Oy (Y-tunnus: 2425714-2)

Raamikatu 1

38200 Sastamala

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: 

 

Tietoja joita asiakkaista voidaan kerätä

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot.
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Google, Facebook ja Instagram kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne.
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot 

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas ja palveluiden käyttäjä itse.

Voit hallita tietojen käyttöä ottamalla meihin yhteyttä.

 

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Tradotim Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Tradotim Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

 

Tietojen suojaus ja säilytys

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä sekä suojatulla internet yhteydellä.

Tradotim Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Asiakastietojärjestelmän tekninen tietoturva on korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittely

Tradotim Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

 

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Tradotim Oy (Y-tunnus: 2425714-2)

Raamikatu 1

38200 Sastamala

 

Tietojen säilytys ajallisesti

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Tradotim Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

 

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Asiakkaan oikeus

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

 

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

 

Pääsy omiin tietoihin

Tradotim Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Tradotim Oy:ta poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi (kuljetusyhtiöt) sekä markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

Evästeet

Tradotim.fi sekä webshop.tradotim.fi sivustot käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Selaimen paikallista varastoa käytetään esimerkiksi tuotteiden hakuhistoriaa varten.0

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

 

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisterin.

 

Yhteydenotto

 

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

 

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Tradotim Oy (Y-tunnus: 2425714-2)

Raamikatu 1

38200 Sastamala

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Uolevi Kuutti
 

Rekisterin nimi

Tradotim Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö/yhteisö/yritys on solminut Tradotim Oy:n kanssa asiakassuhteen.

 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoitus on Tradotim Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä voidaan käyttää myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Tradotim Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan Tradotim Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tradotim Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Tradotim Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Tradotim Oy:n henkilörekisteri sisältää alla olevat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilön tilaustiedot
 • Tilauksiin liittyvät kuljetusyhtiön seurantatiedot

 

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Tradotim Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Tradotim Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä tai sen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri sijaitsee Tradotim Oy:n salasanasuojatulla ja palomuurisuojatulla palvelimella.

 

Uusi yritysasiakas

Oletko kiinnostunut tuotteistamme?
Täytä asiakastietolomake >>> niin otamme sinuun yhteyttä.
Saat verkkokauppatunnukset suoraan asiakaspalavelijaltasi.

Palaute

Onko sinulla kerrottavaa meille tuotteiden tai palvelujen laadusta.
Kaikki palaute on meille tärkeää, otamme sen kiitollisuudella vastaan.  
Palautelomake»

Reklamaatiot

Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa pyydämme teitä täyttämään reklamaatiolomakkeen >>>
Ohjeet reklamaatiolomakkeen täyttämiseen löydät täältä >>>
Facebook
Instagram